El-sjekk

Vi utfører El-sjekk av din bolig.

En El-sjekk er en rask gjennomgang av ditt El-anlegg.

Følgende utføres i en El-sjekk:

- Megging av anlegget (sjekk av jordfeil)

- Visuell kontroll av sikringskap.

- Visuell kontroll/sjekk av alle rom for å se etter åpenbare feil etc.

Forventes å ta ca 1 - 2 timer.

Du vil da få faktura ihht medgått tid og materiell.

Samsvarserklæring følger alltid faktura.

Velg boligtype: