Brannforebyggende El-kontroll

Vi utfører brannforebyggende El-kontroll av din bolig.

Dette er en grundig gjennomgang av ditt El-anlegg hvor vi går igjennom hele anlegget og du mottar en rapport om feil/mangler til slutt.
Mange forsikringselskap krever denne dokumentasjonen for å redusere forsikringspremien på boligen.

Kontrollen tar ca 2-4 timer.

Pris for brannforebyggende El-kontroll er:

Leilighet: kr. 1 800,- eks.mva.

Enebolig: kr. 2 200,- eks.mva.

Enebolig m/hybel: kr: 2 500,- eks.mva.

Ønskes termografering av sikringskap (sjekk for varmgang etc) koster dette kr. 400,- eks.mva pr. sikringskap.

NB: Ved termografering må en gi beskjed senest dagen før kontrollen slik at vi får tatt med kamera.

Velg boligtype: